Skip to content

Sağlam Zeminler Üzerindeki Şevlerde Geosentetik Kullanımı

Geosynthetics in Embankments on Soft Soils – Turkish Translation