Skip to content

Video Language: Turkish

Geosynthetics for Sustainable Development – Turkish translation

Sürdürülebilir Kalkınma için Geosentetikler: Geosentetikler, çok çeşitli inşaat ve çevresel uygulamalarda sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma yeteneğine sahiptir. Bu videoda Uluslararası Geosentetikler Derneği, geotekstil, geomembran,